Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Iloinen Lanka / www.iloinenlanka.fi

Porrassalmenkatu 27
50100 MIKKELI
Y-tunnus  2310456-6
info@iloinenlanka.fi
Puhelin: 0400 659 189

2 Rekisterin nimi

Iloisen Langan asiakasrekisteri

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (Rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

4 Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste

Rekisteriin tallentuu tietoja sinun tehdessä ostoksia Iloisen Langan verkkokaupassa tai kun luot itse verkkokauppaan käyttäjätunnuksen. Henkilötietojesi antaminen ja käsittely on välttämätöntä, jotta pystymme hallinnoimaan tilauksiasi ja toimittamaan ne sinulle.

Rekisteriin tallentuu tietoja myös, jos liityt omasta halustasi puodilla Iloisen Langan kanta-asiakkaaksi. Tietoja vaaditaan kanta-asiakasjärjestelmän palveluiden toteuttamiseksi.

5 Rekisterin sisältämät tiedot

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Osoite ja muut yhteystiedot
  • Tilaustiedot
  • Sähköpostiviestit
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä, sekä kanta-asiakkaaksi halunneelta henkilöltä itseltään. Tiedot ovat asiakkaan itsensä antamia.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakkuus on voimassa.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

8 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

9 Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Konkreettinen aineisto (paperiset kanta-asiakaslomakkeet) hävitetään käsittelyn jälkeen. Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä asiakasrekisteri on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään pääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi sähköpostimarkkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
– oikeus tulla unohdetuksi
Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä (esim. Kirjanpitolaki). Pyynnöt tehdään ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Yhteystiedot löytyvät yläpuolella.

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä kirjallisesti kohdassa 1 mainittuja yhteystietoja käyttäen, toimimalla markkinointiviesteissä olevien ohjeiden mukaan sekä muokkaamalla itse oman käyttäjätilisi asetuksia.

12 Verkkoanalytiikka

Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja.

Goole Analytics 4

13 Kohdennettu markkinointi

Sivuilla viereilun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa

  • Facebook
  • Instagram